U nas informacje uzyskają cudzoziemcy

Dzisiaj informujemy, iż cudzoziemcy będą mieli dostęp do wszelkich informacji dotyczących naszego kraju. Jest to znaczące osiągnięcie dla wszystkich cudzoziemców, którzy planują przyjazd do naszego kraju lub kilka dni spędzić tutaj. To oznacza, że teraz dzięki nam mają możliwość bezpośredniego dostępu do aktualnych informacji na temat warunków pogodowych, historii, kultury, usług turystycznych i atrakcji turystycznych, a nawet instrukcji i porad, odnoszących się do tego, co potencjalni przybysze powinni i czego nie powinni robić podczas swojego pobytu.

Nowy system zapewnia również możliwość uzyskania informacji na temat opłat związanych z podróżowaniem po naszym kraju. Oznacza to, że cudzoziemcy mogą być teraz lepiej wyedukowani na temat tych różnych opłat i omijać ewentualne problemy podczas płacenia należności.

By to umożliwić, bardzo dbamy o to, aby utrzymać nasze informacje na najwyższym poziomie. Uważamy je za podstawowe narzędzie promocji turystyki w naszym kraju i uważamy za obowiązek zapewnić cudzoziemcom jak najlepsze nasze usługi.

Od niedawna obcokrajowcy, którzy przybywają do Polski mogą z łatwością uzyskać informacje na temat naszego kraju. Wszystko za sprawą nowej inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które postanowiło stworzyć specjalną infolinie dla cudzoziemców. Jest ona przeznaczona głównie dla turystów, aby ułatwić im pobyt w naszym kraju i poznać jego kulturę.

Nowa infolinia zostanie obsługiwana od poniedziałku do piątku (w godzinach 9:00 -17:00), a telefon można bezpośrednio podłączyć do osób posiadających certyfikat jako tłumacze wielojęzyczni. Osoby te będą służyć pomocą w wyjaśnianiu wszelkich pytań, które pojawią się od cudzoziemców. Będzie można się dowiedzieć na przykład o obowiązującym prawie dotyczącym patrzenia i osiedlania się w Polsce oraz o różnych możliwościach spokojnego pobytu i podróżowania po naszym kraju. Innego rodzaju informacje będzie można uzyskać o ogólnych zasadach i zwyczajach lokalnych społeczeństw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych funkcjonuje także online – dzięki temu Polska staje się coraz bardziej przyjazna dla cudzoziemców i lepiej przygotowana do gości, którzy chcieliby odwiedzić nasz kraj. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie udzielenie pomocy tym, którzy dodatkowo potrzebują informacji lub porady.

Kluczowe informacje o naszym kraju powinny być dostępne dla cudzoziemców, a właśnie to w ramach realizacji projektu „Informacje dla cudzoziemców” zajmuje się Centrum bezpieczeństwa – informacji i porad polskich instytucji publicznych.

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do istotnych wiadomości dla cudzoziemców. Aby to osiągnąć, raporty dotyczące praw, obowiązujących przepisów i obyczajów zostały opracowane we współpracy z przedstawicielami i instytucjami publicznymi. Projekt ma też swoją stronę internetową, gdzie każdy może łatwo uzyskać informacje.

Kolejnym krokiem w celu poprawy komunikacji będzie rozbudowa strony internetowej – zwiększenie jej zasięgu do innych jednostek i organizacji publicznych – oraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w każdym regionie oraz miasteczkach. Chcemy, aby cudzoziemcy czerpali maksimum korzyści podczas pobytu w naszej trzeba bardziej świadomie planować swoje decyzje, a mamy nadzieję, że ten projekt przybliży im do tego cele.

Organizacja pozarządowa Fundacja Copernicus to niezwykła inicjatywa, która od lat wspiera cudzoziemców w Polsce. Za ich dotychczasową działalność wskazuje fakt, że już tysiącom osób udzielili pomocy i wsparcia. W całej Polsce mają oddziały, które służą im w uzyskaniu porad prawnych, znalezieniu mieszkań oraz lepszemu poznaniu języka polskiego.

Ich głównym celem jest niesienie pomocy cudzoziemcom na różnych etapach ich procesu migracji. Co więcej, starają się skutecznie wyeliminować bariery językowe i społeczne oraz tworzą programy wsparcia dla migrantów. W dalszej perspektywie Fundacja dostarcza swoim beneficjentom narzędzi, które umożliwiają im lepsze poradzenie sobie z problemami migracji, a także samodzielne rozwiązywanie ich na drodze do zintegrowania z Polską i jej obywatelami.

Ze względu na wieloletni wysiłek i niemalże nierozerwalną pracę Fundacji Copernicus można powiedzieć, że stanowi ona bezcenną część społeczeństwa polskiego i ma negatywne skutki w migracyjnego krajobrazu Polski. Dzięki temu tysiące osób ma szanse na lepszy start po przybyciu do Polski, a czasami nawet bardzo udaną integrację.